top of page

Privacyverklaring

Als u bij Magenta-Tekentaal gebruik maakt van therapie is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is niet alleen nodig voor een optimale behandeling, maar ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat de door u ingebrachte gegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven en rapportage van uw behandelingen.

 

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn, en die ik, uitsluitend na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke, medische en psychosociale gegevens,

 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 

 • alle schriftelijke gegevens worden bewaard op een afgesloten plek. 

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uitsluitend met uw expliciete toestemming. 

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier, zoals uw naam en adres (en bij vergoeding van een zorgverzekeraar: uw geboortedatum en relatienummer om fraude te voorkomen), wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. 

 

Met de waarnemer, die ook aan de privacy-eisen voldoet, is een door de AVG vereiste verwerkersovereenkomst afgesloten. 

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. 

 

Privacy op de zorgnota

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats 

 • uw geboortedatum

 • uw verzekeringsrelatienummer

 • de datum van de behandeling 

 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘kunstzinnige therapie’ 

 • de kosten van het consult 

 

Privacy bij educatieve activiteiten 

 

Als u deelneemt aan een workshop, cursus of een coaching traject, dan bewaar ik uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens voor contact over de te volgen activiteit. 

 

Privacy bij de mailinglijst / nieuwsbrief 

 

U ontvangt uitsluitend Magenta-Tekentaal Nieuwsbrief indien u zichzelf heeft aangemeld of mij daarvoor toestemming heeft gegeven. U kunt u op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. 

 

De persoonsgegevens op de mailinglijst bevatten uw naam en e-mailadres en worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en eventuele correcties. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Het gebruikte programma voor de nieuwsbrief voldoet ook aan de eisen van de AVG / GDPR. 

 

Als u in het verleden een workshop of cursus heeft gevolgd, gebruik ik dit adres heel incidenteel om u attent te maken op een wijziging op dit gebied of een algemene vraag betreffende de aanmelding / deelname aan activiteiten. 

 

Privacy op de website 

 

De Magenta-Tekentaal website is beveiligd (SSL certificaat, zie slotje). Dit betekent dat alle gegevens die via deze website worden uitgewisseld, versleuteld zijn en onleesbaar voor derden. 

 

Verder wordt gecontroleerd of de website waarmee u verbinding heeft ook daadwerkelijk de website is waarmee u verbinding denkt te hebben (server authenticatie). U kunt hierdoor veilig de Magenta-Tekentaal website bezoeken, informatie opvragen of u aanmelden voor therapie, een workshop of retraite via het contactformulier, het e-mailadres aanklikken voor contact, of u via de link abonneren op de nieuwsbrief. 

 

Een beveiligde website gaat samen met het gebruik van noodzakelijke cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door een server op uw computer, smartphone of tablet kan worden geplaatst. Hierdoor kan de website goed functioneren. 

 

Magenta-Tekentaal werkt daarnaast met een statistiekprogramma dat geanonimiseerd websitebezoek bijhoudt. Bijvoorbeeld hoeveel bezoekers een bepaalde pagina bezoeken en of er binnen de website wordt doorgeklikt. Uw privacy blijft daarbij gewaarborgd. Door te kijken waarop bezoekers op de Magenta-Tekentaal website klikken en waar hun interesses liggen, kan Magenta-Tekentaal de werkzaamheden en de website blijven verbeteren en u een betere dienstverlening bieden. U kunt cookies - als u dat wilt - eenvoudig weer verwijderen van uw computer.

bottom of page