TEAMBUILDING

Wordt met Magenta-tekentaal Teambeelding!

Op een ongedwongen, ontspannende, inspirerende en creatieve manier samenwerken als team, met als eindresultaat een prachtig team-kunst-werkstuk. Het doel: bevorderen van de teamspirit, het activeren van het ‘ik-jij-wij-proces’ binnen het team, maar bovenal samen plezier hebben! Dat is waar Magenta-teambeelding voor staat.

Het gebruik van de tekentaal is een geweldig instrument om onderlinge samenwerking en communicatie in een team te bevorderen. Medewerkers leren elkaar op een andere manier kennen, maar ook de herkenning van specifieke karaktereigenschappen van elkaar worden herkend in het creatieve proces wat ik als coach beeldend begeleid. Door middel van het inzetten van creatieve communicatie, waarbij de werkvormen afgestemd worden op de doelen en werkvisie van het bedrijf en de belangen van het personeel, ontstaat er op vaak humoristische wijze begrip, verbinding en nieuwe inzichten in elkaar. Wat een betere samenwerking binnen het team bevordert.

Wanneer er behoefte is aan individuele begeleiding van een teamlid naar aanleiding van een groepsactiviteit kunnen uiteraard individuele vervolgsessies gegeven worden.

Informeer naar de mogelijkheden in een vrijblijvend informatief gesprek. 

"Schep jouw verhaal in kleurentaal. Verbindt, werk samen en communiceer. Vertel, vertaal, met elkaar, jullie gevoel in beeld en creëer inspiratie!" Marjanne Klaver.